زیتون– زینب کریمیان٬ روزنامه نگار زندانی٬ آزاد شد.
این روزنامه نگار دی ماه سال گذشته بازداشت شده بود.
او که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود٬ هفت ماه گذشته را در سلول‌های انفرادی حبس بوده است.

بازگشت به صفحه اول