شهر با سرپرست اداره خواهد شد؟

تعلل وزرات کشور برای امضای حکم شهرداری نجفی

زیتون– اعضای شورای شهر تهران، پیش از شروع رسمی کارشان در «ساختمان بهشت» محمدعلی نجفی را به عنوان گزینه نهایی شهرداری تهران معرفی کرده بودند.
این انتخاب روزگذشته (جمعه) رسمی شد تا رسیدن نجفی با میز ریاست تهران، تنها یک امضای وزیر کشور باشد.
بر اساس فصل سوم قانون شوراها، شوراهای شهر و روستا پس از انتخاب دهیار یا شهردار باید فرد منتخب را به بخشداری یا فرمانداری برای صدور حکم معرفی کنند.
طبق تبصره اول این قانون شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره سوم این قانون تاکید می‌کند که نصب شهرداران در شهرها با جمعیـت بیشـتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سـایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد . شورای شهر براسـاس ضـوابط و شـرایط احـراز صـلاحیت شـهرداران منـدرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخـاب مـی‌کنـد . وزیـر کشـور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند. در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صـورت اصرار شورای شهر برنظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضـوع توسـط شـورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.
تعلل وزارت کشور برای امضای حکم «شهرداری» نجفی، ‌این شائبه را مطرح کرد که ممکن است «با شهردار شدن نجفی مخالت شده باشد.»
محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران نیز گفت که اگر وزارت کشور ایران حکم شهرداری محمدعلی نجفی را ابلاغ نکند، فردی برای سرپرستی شهرداری انتخاب خواهد شد.
به گفته هاشمی هنوز حکم شهرداری نجفی از سوی وزارت کشور ابلاغ نشده است. در حالی که رییس شورای شهر تهران در این رابطه با وزارت کشور تماس گرفته است.
پیش از این گمان می‌شد با صدور حکم برای آقای نجفی، او از امروز شنبه ۴ شهریور فعالیت‌های خود را آغاز خواهد کرد. دلیلی برای این تاخیر عنوان نشده است.
محمدعلی نجفی نیز به ایلنا گفت که «هنوز رسما شهردار تهران نیست.»
ساعتی پیش معاون سردبیر فارس در توییترش نوشت: «از مراجع مختلف ازجمله #وزیرکشور به #نجفی اعلام شده حکم #شهرداری او به دلیل برخی مخالفتها تایید نخواهدشد. شورا باید #شهردار جدیدی انتخاب کند.»

این خبر درحالی منتشر شد که برخی از نزدیکان نجفی، خبر از صدور حکم شهرداری او می‌دهند.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

شهر با سرپرست اداره خواهد شد؟

روز سیزدهم دی مصادف با سالگرد ترور سردار سلیمانی حدود ۶۰ نفر از فرماندهان سپاه از مناطق مختلف کشور به بیت خامنه ای رفته اند و اکثرا با صراحت نظرات خود را درباره ریزش شدید

ادامه »

این نوشتار نه در مدح حجاب بلکه درباره اهمیت آزادی پوشش و از آن مهم‌تر آزادی زن برای ایجاد تغییر است. همزمان با جنبش

ادامه »

شیفتگی و گرایش افراد به امواجی را  که بر عرصه فضای رسانه ای و سیاسی ظاهر می‌شوند، چگونه می‌توان توضیح

ادامه »