زنان پرتعدادترین جمعیت حذف شده از منابع قدرت و ثروت اند

 

HeaderBkg-150x150زیتون– مادران صلح ایران، با انتشار بیانیه ای به استقبال روز جهانی زن رفت. در این بیانیه  آمده است:« روز جهانی زن با تاکید بر وحدت انسانی زن و مرد فرصتی برای شناخت این حقیقت برای مردم جهان فراهم می سازد که تبعیض ها ی جنسیتی علیه زنان که پر تعدادترین جمعیت حذف شده و محروم نگه داشته شده از منابع قدرت و ثروت های جهان هستند ، تبعیضاتی مصنوعی و ساخته اذهان بیمار عاشقان قدرت و ثروت است که بابی اعتنایی به اخلاق و ارزش های انسانی بر تاریخ و فرهنگ جوامع و مردم جهان تحمیل شده است.»

متن کامل این بیانیه را که در اختیار «زیتون» قرار گرفته است، بخوانید:

گرامی باد روز جهانی زن

روزهای جهانی که به واسطه مقاومت و تلاش های انسان ها اعم از زن و مرد برای ایجاد جهانی آبادتر و با روابطی عادلانه تر هویت و اعتبار می یابند، روزهایی فرصت ساز برای جوامع و جهانیان است.
روز جهانی زن نیز اعتبار هویت اش را از مقاومت ها و تلاش های زنان کارگری می گیرد که تا پای جان بر سر آرمان برابری و آزادی از زنجیر های اسارت بار سود و سرمایه ایستادند و خونشان را نثار کردند تا فرزندان شان و نسل های آینده به زندگی عادلانه با روابط برابر انسانی دست یابند. نامیدن روز مقاومت و کشتار زنان کارگر به نام روز جهانی زن بیانگر این واقعیت است که درک و برخورداری از آزادی و برابری و عدالت همچون حق حیات، حقوقی طبیعی و اولیه انسان هاست که به زن و مرد به طور کامل تعلق دارد و قابل تفکیک و تبعیض بردار نیست. هم چنان حقوقی که انسان ها به واسطه تلاش های وقفه ناپذیر شان در راه علم و رشد و توانمندی ها درطول تاریخ کسب کرده اند قابل پاره پاره شدن به بخش های زنانه و مردانه نیستند. ما باور داریم روز جهانی زن با تاکید بر وحدت انسانی زن و مرد فرصتی برای شناخت این حقیقت برای مردم جهان فراهم می سازد که تبعیض ها ی جنسیتی علیه زنان که پر تعدادترین جمعیت حذف شده و محروم نگه داشته شده از منابع قدرت و ثروت های جهان هستند ، تبعیضاتی مصنوعی و ساخته اذهان بیمار عاشقان قدرت و ثروت است که بابی اعتنایی به اخلاق و ارزش های انسانی بر تاریخ و فرهنگ جوامع و مردم جهان تحمیل شده است.
روز جهانی زن روز فرصت سازی برای مردم جهان است تا با مسائل و مشکلات و مطالبات زنان در سراسر جهان آشنا شوند و برای حل آنها در سطح درون جامعه و بین الملل به گپ و گفت و تبادل تجارب و ارائه راهکارها بپردازند. این روز فرصتی برای افزایش آگاهی های جنسیتی و حساس سازی جامعه نسبت به خشونت هایی است که بر مادران، دختران و زنان و خواهران مردانی می رود که پا به پای آنها برای ساخت جهانی بهتر تلاش و مبارزه می کنند.
مادران صلح ایران با بزرگداشت روز جهانی زن بار دیگر بر باور خود مبتنی بر این که زن و مرد دو بال پرواز انسان در عرصه شناخت و کشف نیکی ها و زیبایی های جهان اند پای می فشارند و هشدار می دهند. با ناتوان و ضعیف نگاه داشتن عمدی یک بال، و عدم توازن و برابری قدرت در بالها امکان پرواز را از پرنده می ستانند،
مادران صلح ایران ۱۷/۱۲/۹۴

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

بازاریان نقش تعیین‌کننده‌ای در وقوع انقلاب ۵۷ داشتند. بخشی از حزب مؤتلفه به نام موتلفهٔ بازار پیش از انقلاب نقش مهمی در فعالیت‌های سیاسی ایفا کرد. این بخش که با نام اصناف جمعیت موتلفه در

ادامه »

روز شنبه ۸ بهمن خبر مصوبه سران سه قوه جهت فروش اموال دولتی ( یعنی اموال ملت ) تحت عنوان «مولدسازی دارایی های دولت

ادامه »

اخیرا سلطنت‌طلبان دست به فرصت‌طلبی بزرگی تحت مفهوم «وکالت» زدند. خارج از اینکه روش اتخاذی چقدر غیر دموکراتیک و غیر

ادامه »