ahmankeshavarz

زیتون– بهمن کشاورز، بابک زنجانی را یک کلاهبردار معمولی خواند که اعدام او دردی را دوا نمی کند.

به گزارش ایسنا از نشست معرفی کتاب «هنر دفاع در دادگاه‌ها، استراتژی و تاکتیک»،  رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با اشاره به حکم بدوی اعدام  برای بابک زنجانی گفت: بابک زنجانی یک کلاهبردار معمولی است و مفسد فی الارض نیست. اعدام وی دردی از مردم دوا نمی‌کند. باید به دنبال بدهکاری‌های زنجانی بود. فکر می‌کنم اگر بتواند تا حد زیادی از بدهی های خود را بازگرداند در حکمش تخفیف داده شود. امیدوارم به سادگی حکمش اجرا نشود و به دنبال وجوه مفقود شده باشند.

بازگشت به صفحه اول