زیتون- محمد مهدی ساجدی فر که پس از ۵ سال به مرخصی آمده بود به اوین بازگشت. ۵ سال دیگر از دوره محکومیت وی باقیست.

photo_2016-03-05_04-25-27

به گزارش «زیتون» وی که دانش آموخته رشته ژنتیک و بنیانگذار تشخیص هویت ژنتیکی در نیروی انتظامی و از ۵ سال پیش در زندان به سر می برد و از سال گذشته بیماری مری وی تشدید شده است.

این زندانی سیاسی براثر بیماری مری وسرطان مری نیازمند فوری واضطراری درمان مجهز وبیمارستانی میباشد. چندین بار  به علت اجبار درپوشیدن لباس زندان وامتناع از آن ، از اعزام به بیمارستان محروم گردیده بود. او که برای اولین بار بعد از پنج سال به مرخصی آمد، پیش از پایان دوران درمانی مجبور به بازگشت به زندان شد.

 

بازگشت به صفحه اول