زیتون– حسن امینی٬ مدیر مدرسه علوم دینی «امام بخارای» سنندج، به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد.
این فعال مذهبی و اجتماعی، پیشتر در تاریخ  ۲۸ اسفند ماه سال گذشته نیز از سوی دادسرای ویژەی روحانیت همدان، احضار شده بود.
حسن امینی سابقه‌ی ۵ سال زندان در دهه شصت را نیز دارد. او بارها به سبب فعالیت های حقوقی ومذهبی، به مراجع قضایی و همچنین نهادهای امنیتی ایران احضار شده است .

بازگشت به صفحه اول