در مصاحبه کوتاه ذیل امشب ، آقای شاهزاده رضا پهلوی به خبر نگار تلویزیون راست‌های جنگ طلب آمریکا ( فاکس) می‌گوید که اگر مردم در رای شرکت نکنند ، اگر مردم نافرمانی مدنی کنند ، اگر اعتصابات توده‌ای نظام را به مانند آفریقای جنوبی ( آپارتاید) فلج کند ، اگر آمریکا و دنیا ایران را بیشتر تحریم کنند ، آنوقت کشور‌های منطقه ، آمریکا ، و اروپا برای کمک به مردم ایران درنگ نخواهند کرد ؛ و نظامی سکولار و دموکرات بر ایران مستولی خواهد شد !؟سیاست مداران جهان غرب ، جهانی‌ که ایشان خود را با آنان محشور میداند ، مشی و راهبرد سیاسی خود را با عینیت حرکت جامعه تنظیم میکنند نه بر روی ۱۰‌ها اگر و مگر ذهنی‌ و خیالی توهم خویش را به خواست مردم تعمیم دهند!

این مصاحبه همزمان با سفر آقای ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا به عربستان و اسرائیل صورت می‌گیرد که در این چند ماه اخیر کاسه استغاثه را و قول و قرار‌ها را با ملاقات با سران عربستان و آمریکا ، چه احزاب سیاسی کرد ، چه مجاهدین ، و چه وارث تاج تخت ؛ انجام میدهند. جالب است که هر سه‌ جریان در بیانشان، شکایت را از سیاست اوباما در عدم فشار بیشتر به ایران ، بفرمایید چرا ایران را لیبی‌ نکرد ، ابراز میدارند. آقای پهلوی در گله به اوباما در این مصاحبه گفت ” اوباما ؛ با آنهائی یا با ما ؟”. و شعار تحریک آمیز علیه اسرائیلی نظام را آدرس میدهد. اگر قبول کنیم که سخت‌ترین ، خشک‌ترین ، و شدید‌ترین تحریم از طرف آمریکا در تاریخ معاصر علیه ایران انجام شده و در دوره‌ اوباما صورت گرفته ؛ آقای پهلوی در انتظار بیشتر چیزی جز جنگ و تعطیل انتخابات ایران را میخواهد !؟ راستی‌ ایشان قبل از بیان فکر کرده است !؟

من پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و موضع ایشان در مقایسه ایران با نازی آلمان و تشویق حمله به ایران تا حال نوشته‌ای دیگر در پاسخ این خشم دیوانه وارشان نه نوشته‌ام . آن شب فاجعه ۱۱ سپتامبر ، ساعت ۷ در تلویزیون‌های امریکأیی ظاهر شد و گفت این حمله به ساختمان‌های دو قلوو در نیو یورک ؛ به ایران مربوط میشود . وقتی‌ خبر نگار به او گفت که آقای کلن پاول وزیر امور خارجه آمریکا این گمانه دخالت ایران را ردّ کرده و کار القاعده میداند ، ایشان با خشم فرمودند ” چشم اختاپوس در ایران است ” و ادامه داد ” همه راه‌ها به تهران ختم میشود ” !؟ در فردای آنروز در سایت “ایران امروز” در پاسخ ایشان ضمن ردّ موضع او ، عرض کردم : شاهزاده ؛ با جنگنده اف‌‌ ۱۶ و بر دوش آریل شارون “دموکراسی” را نمی‌شود به ایران آورد !

حالا باز هم امروز انتخابات ایران ، در این مصاحبه، در آستانه سفر رهبر نا متعادلی چون ترامپ به عربستان و اسرائیل فیل این مثلث خشونت تجزیه ، تروریسم ، و مدعی ارث پدری سلطنت ؛ یاد هندوستان کرده و تحریکات مزمن را با امیدهای واهی زمزمه میکنند
.
امید دارم که مردم با رای شکننده آری به اعتدال و اصلاحات در انتخابات آرام پیشرو، در حمایت از آقای دکتر حسن روحانی، نه محکمی به احتمال اعمال قهر درونی‌ و توطئه بیرونی دهند!

بازگشت به صفحه اول