زیتون– خانواده مهدی کروبی، یکی از رهبران در حصر جنبش سبز، با انتشار پیامی از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند.
خانواده کروبی در پیام خود نوشتند: «در آستانه انتخابی مهم و حساس قرار گرفته‌ایم، انتخابی که در شرایط پرتنش فعلی نقش کلیدی در مسیر کشور ایفا خواهد کرد. ما بر این باوریم که مشروعیت سیاسی تمامی ارکان نظام منوط به رای و اراده مردم است».
به گزارش سحام‌نیوز، خانواده کروبی به اشاره به این‌که در چهار سال گذشته بخشی از مطالبات به دلیل «کارشکنی‌ها و عدم استراتژی مدون در تحقق وعده‌ها و ناکارآمدی بخشی از بدنه کابینه» پیگیری نشده،‌ نوشتند: «از دولت به ویژه شخص رییس جمهور انتظار است با پذیرش ضعف‌ها و کاستی‌ها صریح و شفاف با مردم سخن بگوید و تعهد عملی خود را در پیگیری مطالبات مردم اعلام نماید.»
آن‌ها اضافه کردند که با وجود «اذعان به تمامی این نقاط ضعف» در انتخابات ریاست‌جمهوری از حسن روخانی حمایت می‌کنند.

 

بازگشت به صفحه اول