زیتون– شماری از استادان دانشگاه صنعتی شریف با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به مردم ایران خواستار انتخاب ادامه «راه اعتدال و توسعه» در انتخابات آینده ریاست جمهوی شدند.
نویسندگان این نامه با اشاره به این‌که ایران «در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار گرفته است» که انتخابی «بین دو راه کاملا متفاوت برای آینده کشور است»، نوشتند: «هرکدام از این دو راه که برگزیده شود، به احتمال زیاد بازگشتی از آن در آینده نزدیک متصور نیست و به همین جهت سرنوشت نسل ما و فرزندان ما را رقم خواهد زد».
استادان دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرده‌اند: «انتخاب ما تعیین خواهد کرد که آیا کشور ما راه اعتدال، ثبات، امنیت و توسعه پایدار را طی خواهد کرد یا به عقب بازخواهد گشت و به تکرار اشتباهات گذشته در خواهد غلتید. منطقه ما اکنون در گیر تنش‌ها و مستعد درگیری‌های بسیار خطرناک و زیانبار است. دور نگاه داشتن ایران از این تنش‌ها نیازمند ادامه راه اعتدال، عقلانیت و گفتگوی سازنده با جامعه جهانی است.»
امضا کنندگان این نامه ضمن تایید برآورده نشدن «بخشی از انتظارات و امیدهای مردم در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی» ادامه دادند که برآورده کردن این انتظارات با وعده‌های فریبنده امکان پذیر نیست؛ چرا که سرانجام این وعده‌ها چیزی جز تورم فزاینده و کاهش بیشتر ارزش پول ملی و نهایتاً افزایش فاصله طبقاتی آن چنانکه در گذشته شاهد آن بوده‌ایم نیست».
امضاکنندگان این بیانیه نوشته‌اند که «وظیفه اخلاقی و ملی» خود می‌دانند «در کنار هم‌وطنان مسئولیت خویش را برای ادامه این راه به انجام رسانند.»

 

بازگشت به صفحه اول