زیتون- احمد زیدآبادی، روزنامه نگار با سابقه ایرانی که به تازگی بعد از اتمام مدت حبس و تبعیدش آزاد شده از سوی انجمن بین المللی خبر، به عنوان «قهرمان آزادی» شناخته شد.

photo_2016-03-01_03-50-56

این انجمن که مقر آن در وین اتریش است، دیروز، ۲۹ فوریه، شصت و هشتمین قهرمان آزادی خود را انتخاب کرد؛ احمد زیدآبادی.

در بیانیه این سازمان آمده است: روزنامه نگار، نویسنده و تحلیلگر سیاسی احمدزیدآبادی؛ کسی که شجاعانه برای دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان در کشورش جنگید و هزینه پرداخت.

بازگشت به صفحه اول