زندانها در فرانسه عنوان کتابی است حاصل پژوهشی چندین ساله توسط دکتر فرهاد خسروخاور در زندانهای فرانسه پیرامون وضعیت زندان و زندانیان بویژه مسلمانان و گروههای جهادگرا که به زبان فرانسوی منتشر شده است. گفتگوی زنده دکتر سعید پیوندی با نویسنده را دوشنبه یکم ماه می ساعت ۷ عصر به وقت اروپای مرکزی در همین صفحه دنبال کنید و با دعوت و اشتراک گذاری آن به اطلاع دوستان و عزیزان خود برسانید.

این گفتگو در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا صورت می گیرد. این وبینارها آخرین یکشنبه هر ماه میلادی برگزار می شود. وبینار این ماه (آوریل) بطور استثنایی با یک روز تاخیر دوشنبه یکم ماه می برگزار می شود.

https://www.facebook.com/events/274738412996208/

لینک کتاب:
http://www.laffont.fr/site/prisons_de_france_&100&9782221190678.html

 

بازگشت به صفحه اول