زیتون- محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت های نهم و دهم، از صداوسیما خواست در صورت «ایراد تهمت و افترا و دروغ‌پراکنی» نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری علیه دولت‌های نهم و دهم، «معادل همان زمان» را برای پاسخگویی در اختیار دولت سابق قرار دهد.
در بیانیه دفتر احمدی‌نژاد آمده است که این خواسته نه «یک خواهش یا استدعا» بلکه «یادآوری یک حق و از حقوق اساسی ملت است که حاکمان موظف و متعهد به صیانت از آن هستند.»
دفتر احمدی‌نژاد همچنین صداوسیما را متهم کرده که از سال ۹۰ «هزاران ساعت تریبون آزاد در اختیار مخالفان قسم‌خورده» رییس دولت قبل قرار داده و آنان «با انتشار آمار و ارقام و اخبار دروغ، صدها تهمت و افترا و نسبت‌های ناحق» را درباره اعضای دولت‌های نهم و دهم مطرح کرده‌اند.
این اطلاعیه در ادامه منتقدان دولت های نهم و دهم را متهم کرده که «بی محابا و بدون هراس از هرگونه تعقیب و با احساس مصونیت و حمایت کامل و با انتشار آمار و ارقام و اختیار دروغ ، صدها تهمت و افترا و نسبت های ناحق به خادمان پاک مردم» در دولت قبل حواله نمایند. در ادامه به عوان مثال به «فضاحتی» اشاره شده که در «جریان ثبت نام جناب آقای بقایی» بروز کرد.
در این اطلاعیه که امروز (سه‌شنبه) توسط وب سایت دولت بهار منتشر شده، ضمن انتقاد از عملکرد صداوسیما تاکید شده که هیچ مرجعی برای رسیدگی به شکایت از این نهاد و همچنین قوه قضائیه وجود ندارد. احمدی نژاد همچنین مدعی شده سازمان صدا و سیما با وجود درخواست‌های متعدد کتبی و شفاهی کوچکترین فرصتی برای پاسخگویی به او و اعضای دولت‌های نهم و دهم نداده است.

بازگشت به صفحه اول