زیتون- پروانه سلحشوری منتخب مردم تهران برای دوره دهم مجلس که در مصاحبه خود با نشریه « کوریره دلاسرا» ایتالیا از آزادی پوشش دفاع کرده بود امروز در مصاحبه‌ای با  «ایسنا» از موضع خود عقب‌نشینی کرده و گفته در اصل رعایت حجاب هیچ تشکیکی نمی توان و نباید داشت. او همچنین بابت سوء برداشت‌هایی که از مصاحبه‌اش شده عذرخواهی کرده و گفته که التزام به حجاب «از سوی زنان مسلمان ایرانی امری بدیهی است.» خانم سلحشوری در مصاحبه قبلی‌اش گفته بود که حق انتخاب پوشش از حقوق اولیه افراد است و فکر می‌کند که در آینده این حق در ایران به رسمیت شناخته شود. او اکنون گفته آنچه که در آن مصاحبه منتشر شده تنها بخشی اندک از گفتگوی‌اش با خبرنگار مذکور بوده است.

بازگشت به صفحه اول