زیتون-  رحمانی فضلی، وزیر کشور امروز در نشستی خبری در پاسخ به این سوال که چرا اعلام نتایج با سرعت تندی انجام می‌شد، گفت:« ما کندی شمارش نداشتیم. شمارش آرای همه حوزه‌ها به موقع انجام شد اما ما باید آراء را به تأیید شورای نگهبان می‌رساندیم و بعد اعلام می‌کردیم. در دوره‌های گذشته نتایج تهران در سه شنبه اعلام می‌شد اما ما این آمار را زودتر اعلام کردیم و همان ۳۰ نفری که اعلام کردیم از تهران به مجلس راه یافتند.» او در بخشی دیگر از سخنانش که توسط ایسنا پوشش داده شده تاکید کرد که همان سی نفر اعلام شده از لیست امید از طرف مردم تهران به مجلس رفته اند.

وزیر کشور میزان مشارکت در دو انتخابات برگزار شده در کشور را ۶۲ درصد اعلام کرد و گفت:« این رقم در تهران هم حدود ۵۰ درصد بوده است.» وی افزود:« مرحله دوم انتخابات در شهرستان ها نیز اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.»

بازگشت به صفحه اول