زیتون-  جدید توئیت آیت الله هاشمی رفسنجانی: مردم از روحانیتی که حق نگوید، رو برمی گردانند.

photo_2016-02-29_02-07-59

بازگشت به صفحه اول