زیتون– محمود واعظی، وزیر ارتباطات، خبر داد که با توجه به «عضویت بسیاری از مسئولان کشور در شبکه‌های مجازی به خصوص توییتر، رایزنی‌هایی برای رفع فیلتر انجام شده است.»
واعظی به ایلنا گفت این شبکه‌ها «شبکه‌های اطلاع‌رسانی محسوب می‌شوند و ما در دولت با رفع فیلتر آن‌ها موافق هستیم. در این دولت هم این شبکه‌ها مسدود نشده‌اند.»
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه «فیلتر این شبکه‌ها در دولت قبل صورت گرفته است»، گفت: «در همین راستا بازگشایی این شبکه‌ها در اختیار دولت یازدهم نیست، بلکه برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که باید این مساله را در دستور جلسه خود قرار دهد و در آن‌جا این بحث صورت گیرد.»
به گفته واعظی، نمایندگان دولت در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه «رایزنی‌های» کرده‌اند، اما «دبیرخانه این کارگروه این هنوز مساله را در دستور کار خود قرار نداده است.»

بازگشت به صفحه اول