زیتون- حسین اسدبیگی، رییس اورژانس اجتماعی ایران، خبر داد که سال گذشته ۷۸۰ نوزاد و کودک مسموم‌شده با مواد مخدر در کشور شناسایی شدند.
اسدبیگی به ایسنا گفت که حدود ۴۰۰ تن از این نوزادان با «مسمومیت به مواد مخدر» به دنیا آمده‌اند و بقیه شامل کودکانی می‌شوند که یا به آنها «مواد ترک اعتیاد خورانده شده« یا «به صورت تصادفی اقدام به مصرف این مواد» کرده‌اند.
به گفته رییس اورژانس اجتماعی ایران ۴۵۰ مورد به خانواده‌شان بازگردانده شدند، ۲۸۱ نفر تحویل بهزیستی شدند، ۱۳ مورد فوت شدند و کفالت ۳۶ تن به اقوام واگذار شد. در در ادامه توضیح داد که استان‌های تهران، کرمان، کرمانشاه و خراسان جنوبی، به ترتیب، بیشترین آمار را در نوزادان و کودکان مسموم‌شده با مواد مخدر داشته‌اند.

بازگشت به صفحه اول