زیتون– محمد شرفی، رییس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، خبر داد که ۱۳۸۹ مرد و ۴۸ زن در چهارشنبه‌سوری امسال دستگیر شده‌اند که از این تعداد ۹۵۹ نفر به «مراجع قضایی» معرفی شده و بقیه با «اخذ تعهد» آزاد شده‌اند.
امروز تصاویری مبنی بر «تنبیه اجتماعی» بازداشت شدگان چهارشنبه سوری منتشر شد. روزنامه ایران خبر داد که بازداشت شدگان چهارشنبه سوری امسال طی کمتر از بیست و چهارساعت، به مشارکت در تمیز کردن معابر شهر محکوم شده اند.
به گزارش ایسنا، محمد شرفی، بدون اشاره به دلیل دستگیری این افراد نکرده، به این بسنده کرده است که تایید کند مقامات نیروی انتظامی این افراد را با اتهام «افراد هنجارشکنی» در چهارشنبه سوری، بازدشت کرده اند. به گفته او افراد بازداشت شده «اقدام به اقدامات خطرناک و به خطر انداختن جان شهروندان» کرده‌اند.

بازگشت به صفحه اول