زیتون- حسن روحانی، رییس جمهوری، امروز تاکید کرد که «اساس امنیت به وحدت و انسجام و سرمایه اجتماعی بر می‌گردد.»
روحانی در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات ۹۶ هشدار داد که «اگر ۱۰۰ برابر سلاح و چندین برابر نیروهای نظامی داشته باشیم؛ اما شکاف ببین مردم و اقوام تشدید شود و اعتماد از بین برود، امنیت نخواهد بود».
رییس‌جمهوری در ادامه با اشاره به اینکه «برخی‌ها نمی‌دانند برای اینکه از دولت انتقاد کنند کل اعتمادعمومی را زیر سوال می‌برند»، این دست اقدامات را «خیانت به کشور و نظام» دانست. او افزود: «همه ما برادر و کشتی‌نشینان یک کشتی هستیم، همه عضو یک جامعه هستیم چرا دین و مذهب بین ما باید اختلاف ایجاد کند مسایل سیاسی برای رقابت خوب است انتقاد برای رفع نقص و دلسوزی لازم و ضروری است، اما نگذاریم کینه و اختلاف ایجاد شود».
روحانی افزود: «اینکه در ذهن ما باشد برای پیروزی ما آن یکی جناح نباشد، شدنی نیست» و به «دعاهای پشت و رو مثل کودکی می‌ماند که می‌گوید خدا کند معلم ما مریض شود و نیاید برخی چون درسشان را آماده نکردند» و تاکید کرد می‌گویند «رقیب ما نباشد و ما یکه‌تاز باشیم بدون رقابت نمی‌شود زندگی کرد.»

بازگشت به صفحه اول