زیتون- نتایج انتخابات مجلس خبرگان از مجموع یک میلیون و پانصد و شش هزار و هشتصد و هشتاد سه رای شمارش شده تا کنون به شرح زیر است:

۱_ اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی با کسب ۶۹۲۲۴۸ رای

۲- حسن روحانی با کسب ۶۵۲۷۹۲

۳- محسن قمی با کسب ۶۲۳۳۶۹ رای

۴- محمد آقا امامی با کسب ۶۰۹۰۱۱ رای

۵- محمدعلی موحدی کرمانی با کسب ۵۶۰۵۲۹ رای

۶- قربانعلی دری نجف آبادی با کسب ۵۳۰۹۷۷ رای

۷- محمد محدی نیک با کسب ۵۱۰۹۸۰ رای

۸- سید ابوالفضل میرمحمدی با کسب ۵۰۳۷۹۵ رای

۹- ابراهیم حاج امینی نجف آبادی با کسب ۴۸۱۶۵۷ رای

۱۰ – احمد جنتی با کسب ۴۷۶۱۱۷ رای

۱۱- سید محمود علوی با کسب ۴۶۳۹۶۶

۱۲- محمد یزدی با کسب ۴۴۰۱۸۵ رای

۱۳- نصرالله شاه آبادی با کسب ۳۶۱۲۱۷ رای

۱۴ محمدعلی تسخیری با کسب ۳۵۲۲۸۸ رای

۱۵ محسن اسماعیلی با کسب ۳۵۱۷۲۱ رای

۱۶ – تقی مصباح یزدی با کسب ۳۳۶۸۴۳ رای

۱۷ – محمدحسن زالی با کسب ۳۲۲۶۷۶ رای

۱۸ – محمدباقر باقری با کسب ۳۱۹۲۲۲ رای

۱۹ – علی پورمومن با کسب ۳۱۳۳۷۳ رای

۲۰ – سیدهاشم بطحائی با کسب ۳۱۲۰۲۶ رای

۲۱ – غلامرضا مصباحی‌مقدم با کسب ۳۰۱۹۰۴ رای

۲۲- علیرضا اعرافی با کسب ۲۹۸۶۱۶ رای

۲۳- عباسعلی اختری با کسب ۲۹۲۹۳۸ رای

۲۴- سیدمحمدرضا مدرسی مصلی با کسب ۲۷۵۴۹۸ رای

۲۵-سید محمدرضا سجاد عطاءآبادی با کسب ۲۶۹۷۷۸ رای

۲۶- سید محمدعلی امین با کسب ۱۱۶۷۶۵ رای

۲۶- سیدمحمدعلی امین با کسب ۱۱۶۷۶۵ رای

۲۷ – سیدهاشم حمیدی با کسب ۸۶۸۹۲ رای

۲۸- سیدحامد طاهری با کسب ۵۵۸۶۴ رای

بازگشت به صفحه اول