زیتون- سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد  از محکومیت فردی ۶۲ ساله  به تحمل ۱۰ سال زندان به اتهام «اقدام علیه امنیت داخلی از طریق جاسوسی به نفع کشور متخاصم» خبر داد.
قاضی حسن حیدری به ایرنا گفت این متهم که از مدت‌ها قبل به صورت «نامحسوس» توسط اداره «اطلاعات خراسان رضوی» زیر نظر بود، پنج ماه پیش دستگیر شد.
به گفته حیدری بر اساس تحقیقات و پیاده‌سازی اطلاعاتی که وی در اختیار یک کشور عرب قرار داده بود، موضوع جاسوسی‌اش تفهیم اتهام شد.
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد افزود این فرد که «سابقه جاسوسی برای کشور دیگری» را نیز در پرونده خود دارد، به بهانه گرفتن «رواید حج»، جذب سرویس جاسوسی بیگانه شده بود.
به گفته او «این سرویس جاسوسی محورهای مورد نیاز را برای جمع‌آوری اطلاعات در اختیار این فرد قرار داده بود و متهم آنها را جمع‌آوری می‌کرد.»

بازگشت به صفحه اول