زیتون– شماره سوم نشریه الکترونیکی «آزادی اندیشه» با موضوع «دین، سکولاریسم، لائیسیته» منتشر شد.

این نشریه با همکاری نیره توحیدی، آرش جودکی، کاظم کردوانی، محمدرضا نیکفر و حسن یوسفی اشکوری منتشر شده است

این شماره از نشریه آزادی اندیشه شامل دو بخش «موضوع ویژه» و «بخش باز» است. در این شماره مقالاتی از محمدرضا نیکفر، کاظم ایزدی، فرهاد خسرو خاور و محسن متقی و گفت و گویی با تورج اتابکی منتشر شده است.

همچنین ضمن تشریح جریان نواندیشی دینی و نقش آن در سکولار کردن اندیشه و رفتارهای دینی، به بررسی تحولات جریان روشنفکری دینی در ایران معاصر و در ارتباط با مسئله سکولاریزاسیون پرداخته شده و نظریات علی شریعتی، عبدالکریم سروش، مجتهد شبستری، محسن کدیور، یوسفی اشکوری، مهدی حائری یزدی در باب روشنفکری دینی مورد باز خوانی قرار گرفته است.

دبیر بخش اقتراح این شمار، حسن یوسفی اشکوری، مجموعه ای از پاسخ «صاحب نظران موسم به نواندیشان مسلمان» به این سوال فراهم آورده است که «جایگاه دین در حکومت: چه رابطه ای میان حکومت، و دولت و دین (به طو اخص اسلام) می بایست بر قرار باشد؟» عبدالعلی بازرگان، علی پایا، سروش دباغ، رضا علیجانی، حسن فرشتیان، صدیقه وسمقی و رضا بهشتی معز به این سوال پاسخ داده اند.

بخش پایانی نیز به بزرگداشت هما ناطق، استاد دانشگاه تهران و سوربن فرانسه اختصاص یافته است.

نشریه الکترونیکی «آزادی اندیشه» به صورت رایگان در «این آدرس»  در دسترس است.

بازگشت به صفحه اول