زیتون- علی مطهری، نایب رییس مجلس، خواست تا استفساریه اخیر مجلس در مورد قانون انتخابات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
مطهری به ایسنا گفت در صورت رای مجمع به نفع مجلس، مینو خالقی می‌تواند وارد مجلس شود.
نایب رییس مجلس گفت با توجه به این‌که مصوبه مجلس دو بار به شورای نگهبان رفته و مجلس هم بر نظر خود اصرار دارد، این مصوبه باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود تا این مجمع میان مجلس و شورای نگهبان داوری و حکم نهایی را صادر کند.
بر اساس این مصوبه شورای نگهبان پس از مهلت ۲۰ روزه در قانون انتخابات، نمی‌تواند مجددا درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات مجلس اظهار نظر کند.
علی مطهری اضافه کرد: «گر مجمع این مصوبه را به سرعت در دستور کار خود قرار دهد و به نفع مجلس رای بدهد با توجه به اینکه از نظر حقوقی استفسار عطف به ماسبق می‌شود و شامل گذشته نیز می‌گردد، مینو خالقی منتخب مردم اصفهان می‌تواند وارد مجلس شود.»

بازگشت به صفحه اول