زیتون– رییس حراست مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت دستوری برای پلمب شدن دفتر مشاوران اکبر هاشمی‌رفسنجانی صادر نکرده است. او به ایلنت گفت از این مساله «اطلاع دقیقی» ندارد.
پس از انتشار خبر پلمب دفتر مشاوران هاشمی‌‌رفسنجانی در مرکز تحقیقات استراژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، به ایرنا گفته بود این اقدام قضایی نیست و از سوی «مجموعه اداری مجمعتشخیص مصلحت نظام رخ داده است».
محمدحسن مشکوری، مدیر روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز به ایرنا گفته بود این مساله «یک روال اداری و طبیعی» است و «با دستور حراست مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفته و این محدودیت به زودی برطرف می‌شود». مساله‌ای که البته از سوی رییس حراست مجمع تکذیب شد.
دفتر یاسر هاشمی، علی‌محمد بشارتی، مرتضی الویری، عباسی فرد، نوری شاهرودی، لطفی، رستگاری، یونسی و مرادی که از مشاوران رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند، در طبقه هشتم ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع پلمب شد.
مرتضی الویری، مشاور هاشمی رفسنجانی، گفته بود خبر پلمب این دفترها «دو روز پیش و تلفنی» به او اطلاع داده شد، اما دلیلی برای آن اعلام نشد.

بازگشت به صفحه اول