زیتون– سعید فاطمی، عضو پیشین شورای مرکزی جبهه ملی ایران، درگذشت.
سعید فاطمی روزنامه نگار و خواهرزاده دکتر حسین فاطمی – وزیر امورخارجه دولت محمد مصدق – و از اعضای جبهه ملی ایران بود. سعید فاطمی از جمله افرادی بود که در راهپیمایی ۲۲ مهر ۱۳۲۸ در حمایت از محمد مصدق به سمت کاخ مرمر حضور داشت.
جبهه ملی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت فوت سعید فاطمی نوشت که او پس از بازداشت حسین فاطمی مقابل شهربانی و حمله با چاقو، سعید فاطمی «خود را سپر پیکر دکتر فاطمی قرار داد و ده ضربه چاقوی اراذل به سرکردگی شعبان جعفری را تحمل نمود تا دکترحسین فاطمی در آن توطئه کشته نشود و بتواند آن مدافعات ماندگار در تاریخ را در داد گاه نظامی به عمل آورد.»
حزب ملت ایران نیز در بیانیه خود نوشت سعید فاطمی «دکتر محمد مصدق را برای سخنرانی مقابل مجلس قلم دوش گرفت و مجلس آنجاست که ملت آنجایند».

بازگشت به صفحه اول