زیتون- زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواست تا نسبت به «نیازهای جنسی کودکان ۱۳ ساله» بی‌توجهی صورت نگیرد.
رییس شورای فرهنگی زنان در گفت‌وگو با ایرنا ضمن هشدار نسبت به «شیوع بلوغ‌های زودرس کودکان و نوجوانان ایرانی»، گفت «فاصله افتادن» میان این بلوغ و ازدواج «بی‌دلیل» است. به گفته او «با توجه به اینکه بلوغ جنسی درحال کاهش است، درصورتی که این افراد تمایل به ازدواج داشته باشند، می شود زمینه آن را فراهم کرد.»
آیت‌اللهی با اشاره به این‌که «برآورده شدن نیاز به جنس مخالف برای دختران و پسران، غیر ‌از قالب ازدواج پذیرفته نیست»، خواستار آن شد که از ازدواج افراد زیر ۱۸ سال جلوگیری نشود: «دختران و پسران ۱۰ و ۱۱ ساله در اجتماع با هم ارتباط برقرار می‌کنند. این واقعیت اجتماعی بوده و نشان‌دهنده نیاز دختر و پسر به جنس مخالف است. حال با این همه، باید نیاز به جنس مخالف بی پاسخ گذاشته شود یا نه؟ اگر پاسخی به آن داده نشود، یعنی چشممان را به‌روی واقعیت بسته‌ایم.»
به گفته آیت‌اللهی «اگر بلوغ جنسی زودتر از ۱۳ سال اتفاق افتاد، باید آن فرد یاد بگیرد خودش را کنترل کند و بعد از ۱۳ سال تن به ازدواج دهد.»
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در تلاش هستند که تا با جلب موافقت فقها و مراجع تقلید شیعیان، قانون فعلی را که بر اساس آن ازدواج دختران بعد از ۱۵ سالگی قانونی است، تغییر دهند.

 

بازگشت به صفحه اول