زیتون– توصیه هایی برای روز رأی گیری :

رای

١-با خانواده و دوستانمان هماهنگ کنیم که باهم برای رأی دادن به حوزه رأی گیری مراجعه کنیم

٢-حتما یکی دو تا خودکار با خود ببریم برای نوشتن رأی ،هم برای خودمان هم برای دیگران که معطل خودکار نمانند

٣-شناسنامه ها و کارت ملی امان راحتما با خود همراه داشته باشیم

۴-تراکتهای لیست ائتلاف اصلاح طلبان ،به تعداد کافی حتما همراه داشته باشیم تا نوشتن رأی از روی آنها امکان پذیر باشد

۵-برای رأی دادن همان صبح به حوزه های اخذ رأی مراجعه کنیم و ترجیحا نگذاریم کار رأی دادن به بعدازظهر موکول شود که مشکل تمام شدن تعرفه وعدم تمدید زمان رأی گیری و …پیش بیاید

۶-برای رأی دادن و رأی نوشتن عجله نداشته باشیم ،ما علاوه بر رأی دادن باید یک گزارشگر از حوزه رأی گیری مدنظرمان هم باشیم ،بنابراین فرصت ایستادن در صف و نوبت رأی گیری و نوشتن برگه رأیمان را برای آگاهی از اوضاع حوزه اخذ رأی مربوطه مغتنم بدانیم و تا حد ممکن فرآیند رأی دادنمان را طولانی کنیم تا هم افراد سرگردان در حوزه های اخذ رأی هم لااقل برای رأی دادن سردرگم نباشند و هم فرصت شناسایی کم و کیف اوضاع برایمان فراهم شود

٧-حتما و حتما به تمام کاندیداهای مجلس و خبرگان (١۶+٣٠)لیست امید رأی دهیم ،تکرار می کنم به تمام لیست مجلس و خبرگان لیست امید رأی دهیم

٨-در عین حال حواسمان باشد که به هیچ عنوان نظم حوزه رأی گیری را به هم نزنیم و با رعایت قوانین و پرهیز از درگیری و بحث و برهم خوردن نظم حوزه رأی گیری ،بهانه برای ابطال صندوق آرا ایجاد نکنیم

٩-حتما و حتما از برگه رأیمان عکس بگیریم ،هم برای یادگاری و هم برای انتشار و ایجاد انرژی

١٠-اگر کسی برای نوشتن رأی از ما کمک خواست ،کمکمان را دریغ نکنیم

١١-بعد از رأی دادن ،حتما گزارشی از اوضاع و کم و کیف حوزه رأی گیری منتشر کنید

بازگشت به صفحه اول