زیتون:  logo بر اساس نظرسنجی یک نهاد معتبر دولتی که اطلاعات آن در اختیار « زیتون» نیز قرار گرفته است٬ نرخ مشارکت مردم در انتخابات مجلس و خبرگان در شهر تهران حدود ۵۲ درصد و در کل کشور حدود ۷۰ درصد برآورد شده است. این نرخ از مشارکت مردم، در صورت وقوع، نوید بخش پیروزی اصلاح‌طلبان است. زیرا در ادواری از انتخابات که نرخ مشارکت بالاتر بوده است، به همان نسبت امکان پیروزی اصلاح‌طلبان نیز بالاتر خواهد بود.

بر اساس نتایج این نظرسنجی٬ پیش بینی شده که ۵ کرسی از مجموع ۳۰ کرسی نمایندگی مجلس در تهران به دور دوم کشیده شود

بازگشت به صفحه اول