زیتون- نصر‌الله لشنی، فعال ملی_مذهبی، که به مرخصی آمده بود، بار دیگر به زندان بازگشت.
یکی از دوستان لشنی به «زیتون» گفت که پس از مرخصی او از زندان، وزارت اطلاعات در تماسی گفته بود که اگر لشنی فعالیت نکند، به زندان بازنخواهد گشت. چند روز بعد او به وزارت اطلاعات احضار شد و در آن دیدار به او گفتند: «باید با ما همکاری کنی یا به زندان برگردی. اگر هم این پیشنهاد را نپذیری دیگر باید یک نفس تا آخر زندانت را بکشی و از مرخصی خبری نیست. آنها هم چنین گفته بودند ما جلوی آزادی مشروط پس از تحمل مدتی از حبست را هم خواهیم گرفت.»
نصرالله لشنی که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ بازداشت شده بود، بعد از دو ماه انفرادی و اتمام بازجویی، با قرار وثیقه آزاد شد. اما قاضی صلواتی وی را به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور وتبلیغ علیه نظام به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم کرد. حکم لشنی در دادگاه تجدید نظر توسط قاضی زرگر نیز تایید شد.

بازگشت به صفحه اول