زیتون- علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی، گفت «گلایه‌های» ایران را به آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتقل کرده است.
صالحی در دیدار با آمانو گفت «ایران ناقض برجام نخواهد بود»، اما «دست ما هم بسته نیست و هر اقدامی که مقتضی باشد خواهیم کرد.»
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز به دعوت صالحی به ایران آمد و تایید کرد که ایران تاکنون ناقض مفاد گفت‌وگوهای هسته‌ای نبوده است. به گفته صالحی گزارش‌های آژانس از بعد از اجرای برجام نشان دهنده التزام ایران به تعهداتش است.
در این دیدار در خصوص آب سنگین، اورانیوم‌های غنی شده و ذخایر آن، تحقیق و توسعه و پیشران های هسته ای با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت و گو شده است. به گفته صالحی، آمانو جلسه‌ای با رییس جمهوری خواهد داشت و در این جلسه هم مسائل مربوطه به تفصیل مطرح خواهد شد.
صالحی به این سوال ایسنا که آیا این اقدامات طرف مقابل را از اقدام نقض برجام خود منصرف می کند یا خیر، پاسخ داد که «طرف مقابل پیام ما را گرفته و شما به همین میزان بسنده کنید و مطمئن باشید آنچه من می‌گویم حساب شده و دقیق است.»

بازگشت به صفحه اول