زیتون- شهرام کوسه غراوی، نماینده مجلس، خبر داد که از سال آینده تدریس زبان ترکمنی در دانشگاه‌های گلستان و خراسان شمالی آغازخواهد شد.
بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی گرچه «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد»، اما «استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.»
دولت روحانی در سال‌های گذشته امکان آموزش زبان‌های ترکی و کردی را به عنوان رشته دانشگاهی فراهم کرده بود. اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی از جمله وعده‌های حسن روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ بود.

بازگشت به صفحه اول