زیتون– اتحادیه اروپا امروز( پنج‌شنبه) با صدور اطلاعیه اعلام کرد که پرواز شرکت هواپیمایی آسمان به «حریم هوایی اروپا» ممنوع است؛ این اطلاعیه در ارتباط با فهرست ایمنی پرواز در وب‌سایت رسمی این کمیسیون منتشر شده است.
بر اساس این اطلاعیه، اتحادیه اروپا در «فهرست ایمنی هوایی اروپا» را بازنگری کرده و در نتیجه آن تصمیم گرفت که تمام پروازهای قزاقستان به اتحادیه اروپا را آزاد، اما در مقابل پروازهای هواپیمایی آسمان ایران از شرایط این اتحادیه خارج شدند.
هواپیمایی آسمان» به دلیل «ناهمخوانی با معیارهای جهانی پرواز و ادامه کمبودها» به فهرست سیاه اضافه شد.
«فهرست ایمنی هوایی اروپا» تنها آن دسته از شرکت‌های هواپیمایی را مجاز به پرواز در آسمان اتحادیه اروپا می‌داند که با استانداردها و معیارهای بین المللی تطابق داشته باشند.
بر اساس گزارشی که در وب‌سایت اتحادیه اروپا آمده است، این استانداردها باید بر اساس برنامه «استراتژی هواپیمایی» که دسامبر سال گذشته بازبینی شد، ایمنی شهروندان اروپا را در بالاترین سطح تضمین کند.
با تغییرات اعمال شده در فهرست ایمنی هوایی، اکنون ۱۹۳ شرکت هواپیمایی از ۱۸ کشور به دلیل عدم نظارت بر ایمنی پروازها برای ورود به آسمان اروپا ممنوعیت دارند.
سه شرکت خصوصی آسمان ایران، شرکت هواپیمایی عراق و شرکت هواپیمایی بال آبی جمهوری سورینام نیز در فهرست سیاه اروپا قرار دارند.
اتحادیه اروپا تابستان سال جاری اکثر محدودیت‌های پروازی به آسمان این کشور را از شرکت هواپیمایی ایران‌ایر برداشت.

 

بازگشت به صفحه اول