حکم سنگین احمد منتظری حمایت حاکمیت از کمیته مرگ است

???? بیانیه شش نواندیش دینی

زیتون- شش نواندیش دینی به حکم صادر شده برای احمد منتظری اعتراض کردند. عبدالعلی بازرگان، محمد برقعی، حسن فرشتیان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری با انتشار بیانیه‌ای نوشتند حکم صادر شده برای احمد منتظری «نه با مبانی حقوق بشر سازگار است، نه با اصول حقوقی و قوانین مصوبه کشوری، نه با مبانی فقهی و مذهبی و نه با انصاف و عدالت.»
امضا کنندگان این بیانیه با تاکید بر اینکه «اعدام های زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از سیاه ترین اوراق کارنامه جمهوری اسلامی است»، انتشار فایل صوتی مذاکرات جلسه آیت الله منتظری با «کمیته مرگ تهران» را «تاکید مجددی بر خلاف قانون و خلاف شرع بودن آن اعدام ها» دانسته‌اند.
احمد منتظری، به دلیل انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با هیات منصوب آیت‌الله خمینی برای تعیین تکلیف وضعیت زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به ۲۱ سال زندان محکوم شد. براساس رای دادگاه، به دلیل این‌که احمد منتظری «برادر شهید» است، تنها شش سال از حکم او اجرا خواهد شد.
امضاکنندگان این بیانیه با مطرح کردن این «واقعیت» که «کسانی که معتقدند آن اعدام ها مایه افتخار آنان بوده است و انجام وظیفه کرده‌اند»، نوشتند این افراد «نه تنها نمی‌بایست از بازگویی کارنامه افتخارات خویش نگران شوند بلکه خود باید به انتشار این سند افتخار اقدام می‌کردند.»

«متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته، به شرح زیر است:

%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%da%a9%d8%af%db%8c%d9%88%d8%b1-%d8%b5%d8%af%db%8c%d9%82%d9%87-%d9%88%d8%b3%d9%85

اعدام های زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از سیاه ترین اوراق کارنامه جمهوری اسلامی است. انتشار نوار سخنان فقیه عالیقدر آقای منتظری در دیدار ۲۴ مرداد ۱۳۶۷با کمیته مرگ تهران، تاکید مجددی بر خلاف قانون و خلاف شرع بودن آن اعدام ها از سوی قائم مقام وقت رهبری و یکی از مراجع تقلید وقت، نشان دهنده وجود اعتراض قوی از درون حکومت به این اعدام ها در همان زمان و بیانگر اتمام حجتی از طرف ایشان با رهبری بود که البته به نتیجه معکوس، یعنی عزل ایشان انجامید. یکی از نکات مهم این فایل صوتی، بازگویی خلاف شرع و خلاف قانون بودن آن اعدام ها از زبان شخصیت دوم انقلاب و نظام در حضور کارگزاران اعدام در پایتخت و نقد حضوری توجیهات و دعاوی آنان بود که تاثیر بسیار عمیقی بر افکار عمومی گذاشت.
انتشار آن نوار، با واکنش شدید و غیر منتظره حاکمیت مواجه شد. کسانی که معتقدند آن اعدام ها مایه افتخار آنان بوده است و انجام وظیفه کرده اند، نه تنها نمی بایست از بازگوئی کارنامه افتخارات خویش نگران شوند بلکه خود باید به انتشار این سند افتخار اقدام می کردند.
حکم صادره توسط دادگاه ویژه روحانیت بر بیست و یک سال حبس که در نهایت شش سال آن قابل اجراست و خلع لباس تعلیقی روحانیت برای احمد منتظری فرزند شجاع فقیه عالیقدر، نه با مبانی حقوق بشر سازگار است، نه با اصول حقوقی و قوانین مصوبه کشوری، نه با مبانی فقهی و مذهبی و نه با انصاف و عدالت.
از منظر حقوقی،مطابق تصریح اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع تظلمات و شکایات، دادگستری است. تنها استثنایی که در قانون اساسی وجود دارد مربوط به محاکم نظامی است که در اصل ۱۷۲ بیان شده است. تشکیل دادگاه ویژه روحانیت به دستور رهبری،خارج از اختیارات قانونی رهبری، مصرحدر اصل ۱۱۰قانون اساسی است و تشکیل چنین دادگاهی از اختیارات ایشان احصا نشده است. مقررات این دادگاه که به تصویب مقام رهبری رسیده نیز با حقوق مصرح در اصول قانون اساسی از قبیل حق انتخاب آزادانه وکیل و آئین دادرسی منصفانه در تناقض است. حکم صادره اخیر در مورد احمد منتظری گواه کیفیت نازل احکام صادره از سوی این دادگاه است. در این حکم برای یک عمل، یعنی انتشار فایل صوتی که مفاد اصلی آن سالها قبل در کتاب خاطرات فقیه عالیقدر منتشر شده بود، چندین عنوان مجرمانه مقرر شده است و هرکدام از این عناوین، موجب مجازات مستقلی گردیده است، که با اصول قوانین مصوبه کنونی جمهوری اسلامی نیز در تناقض است. حکم صادره در این به اصطلاح دادنامه، مایه استهزاء دادگستری و دهن کجی به عدالت و نقض قانون است.
از دیدگاه شرعی، نیز انتشار این نوار، نه تنها مصداق اقدامی خلاف شرع و خلاف شأن روحانیت، محسوب نمی شود بلکه عمل به وظیفه شرعی، مستوجب ثواب وشنیدن صدایی از درون روحانیت است که مورد انتظار بوده و باید بیشتر و پیشتر شنیده می شد. این صدا، بیانگر واگویی ظلم و ستمی است که در تابستان ۱۳۶۷ بر زندانیان سیاسی و خانواده های آنان رفته است. اگر حاکمیت، نگران مشوه شدن اسلام و تشیع بود، می بایست با بازنگری ساختاری رفتار خویش در دهه های گذشته و پیش گرفتن شیوه متفاوتی از مدیریت و قضاوت، موجبات خدشه دار کردن دین و ترویج دین گریزی و دین ستیزی در جامعه را بیش از پیش فراهم نمی ساخت.
از منظر اخلاق و انصاف نیز انتشار آن نوار، کاری غیر اخلاقیمحسوب نمی شود تا سبب مجازات گردد بلکه انصاف، اقتضاء می کند که مدعیات آن نوار به شکل جدی مورد بازبینی و بازخوانی قرار گیرد و اخلاق اقتضاء می کند که به دادخواهی ستمدیدگان و قربانیان آن کشتار اقدام شود. تاکید مکرر بر سرّی بودن این فایل صوتی در حکم صادره، خود سندی بر وقوع این جنایات و تلاش برای پنهان نگاه داشتن آن است. اگر مدافعان کشتار ۱۳۷۶دلایل کافی شرعی، عقلی و قانونی برای دفاع از این جنایت در اختیار دارند بهتر است به جای پنهان کاری، آن دلایل را برای توجیه افکار عمومی ارائه کنند.
انتشار این فایل صوتی به عنوان سند زنده اعتراض تاریخی مرحوم آقای منتظری بهاعدامهای تابستان ۱۳۶۷ در زمان وقوع، از سوی فرزند شجاعش احمد منتظری اقدامی سنجیده و مورد رضایت خلق و خالق است. حکم محکومیت سنگین و غیر عادلانه دادگاه ویژه روحانیت، سندی دیگر برغیرقانونی وغیرحقوقی بودن این دادگاه ویژه و ابزار فشار بودن آن در دست اقتدارگرایان حاکم می باشد. روزی که اباذر را به ربذه تبعید می‌کردند، امام علی(ع) که به مشایعتش رفته بود، گفت: «اینها به‌خاطردنیاشان از تو ترسیدند و تو به‌خاطردینت از آنها… اینان چقدر نیازمند چیزی هستند که از آن منعشان کرده ای و تو چه بی نیازی از آنچه منعت کرده اند. فردا خواهی دانست که چه کسی سود برده و چه کسی فراوان رشک می‌برد».
ضمن حمایت قاطع و همه جانبه از احمد منتظری بر این باوریم اعلام برائت ایشان از کلیه اتهامات وارده از سوی دادگاه تجدید نظر، اقدام حداقلی حاکمیت در جبران خطای بزرگی است که در حق این خاندان مبارز و زجردیده مرتکب شده است. اصرار بر اجرای این حکم نتیجه ای جز بلندتر کردن طنین اعتراض مرحوم منتظری به آن اعدامهای خلاف شرع و قانون ندارد. طنینی که از مرزهای ایران گذشته و جهان‌گیر شده است.

۱۰ آذر ۱۳۹۵
عبدالعلی بازرگان، محمد برقعی، حسن فرشتیان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

6 پاسخ

 1. من مانده ام که چرا میگوینــد: حکــم سنگیــن…!
  اصلا” احکامی که این روزها صادر میشــود حکــم نیست…!
  آقای منتظری را بخاطر پخش مجدد صحبت هائیکه قبلا” توسط پدر خدابیامرزشان اکثریت آحاد ملت ازآن با اطلاع بودنــد به ۲۱ســال…! دراینجامشخص گردیــد خانواده های شهــدا هــم باهــم فرق دارنــد…!
  خانم محمدی فعال حقوق بشــر به ۱۶ ســال…! کماکان منتظریــم اسلحـــه ومهماتی که از این خانم کشف کرده اند که با آن اسلحــه ومهمات قصــد براندازی نظام را داشتــه ببینیـــم…!
  والله قســـم، آنطوریکه این حکــم خانم محمدی را به مردم شناساند، عملکرد خود خانم محمدی باعث معروف شــدن اش نشــد،
  ودیگر احکام صادر شــده توســط قاضی صلواتی…!
  اگر فقط یه کمی به این احکام بیاندیشیــم، خواهیــم دید این احکام نه تنها خوراک تبلیغاتی شده برای بیگانگان…بلکه بیشتــرین ضربات را به باورهای مردم خودمان و جوانان بطور اخص زده است… بطوریکه بیگانگان با صدها نشریه و ده ها رادیو وتلویزیون نمی توانستنــد چنین ضرباتی را به باورهای اسلامی مردمان بزننــد،.

 2. همیشه درطول این چند دهه حاکمییت بجای پاسخ دادن گفتن صورت مسئله را پاک میکرد وهمن هم باعث فروپاشی خودش خواهد شد

 3. سلام

  در ادامه آیه بالا می فرماید:

  نَحْنُ أَوْلِیَاؤُکُمْ فِی الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَهِ وَلَکُمْ فِیهَا مَا تَشْتَهِی أَنْفُسُکُمْ وَلَکُمْ فِیهَا مَا تَدَّعُونَ (۳۱)

  تصور نشود که آیه ۳۰ فقط برای مردگان است بل تسلی خاطری برای مبارزین در حیات دنیوی نیز هست…
  والسلام

 4. سلام

  بهتر بود به آیه ذیل از سوره فصلت اشاره میکردید تا آرامش و تسکین خاطری شود:

  إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَهُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّهِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ (۳۰)

  باید خواندن قرآن و مانوس شدن با آن هدف باشد.کلمات “ابوذر” و “ربذه” و “امام” و “علی” ما را به یاد آغاز ناکامی ها و ابهام و سراب اجتماعی که با آن دست به گریبان هستیم می اندازند.

  والسلام

 5. تنها فایده این حکم هم افزودن به طنین اعتراض زنده یاد اقای منتظری است !
  چو تیره شود مرد را روزگار
  همه آن کند کش نیاید به کار

دیدگاه‌ها بسته‌اند.

دستاوردهای انتخابات چهاردمین دوره ریاست جمهوری برای من اگر با اهمیت تر از انتخابات دوم خرداد نباشد، کمتر نیست! چه بسا تأمل برانگیزتر است و چه بسا بار دیگر قابلیت ایجاد یک گفتمان سیاسی را

ادامه »

این‌که آقای روحانی و دولت هشت ساله‌اش موفق عمل کرده یا نه و این که چه اندازه کامیاب بوده است، خارج از موضوع این

ادامه »

تصویری از پشتِ پرده در دست نیست. کسی خبری نزدیک از حال‌واحوال او در رخ‌دادهای مختلف سیاسی نداده و نمی‌دهد.

ادامه »