زیتون– وکیل علی مطهری از به جریان افتادن شکایت از دادستان خراسان رضوی در پی لغو سخنرانی نایب رییس مجلس در مشهد خبر داد.farhangnews_111328-314062-1422098663
مصطفی ترک‌همدانی گفت شکایتی «علیه مقام مسئول قضایی در استان خراسان رضوی و شهرستان مشهد» تنظیم و «به مرجع قضایی دادسرای کارکنان دولت تهران» تحویل داده شد. ترک‌ّمدانی اضافه کرد «به وکالت از آقای علی مطهری» این شکایت را به دادسرا ارائه کرده است.
وکلی علی مطهری با اشاره به این‌که قوه قضاییه در پرونده شکایت علی مطهری در شیراز «به خوبی و شایستگی، رسیدگی‌ها را به انجام رساند»، گفت: «متاسفانه یک مقام قضایی در استان خراسان رضوی، مانع اجرای قانون اساسی و آزادی‌های فردی و اجتماعی شده و همین موجب اخلال در حقوق فردی و اجتماعی موکل نیز شده است، بطوریکه نتوانست از حقوق خویش بهره ببرد و ناچار از عدم حضور در محل اقامت میزبانانش شد و به تهران بازگشت. همین مساله هم منجر شد که شکایت به دادگستری برود.»

بازگشت به صفحه اول