زیتون- اسماعیل عبدی، دبیرکل زندانی کانون صنفی معلمان، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.

images

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خبر داد: آقای عبدی با اتهاماتی مانند “اجتماع و تبانی به قصداخلال در نظم عمومی” و “تبلیغ علیه نظام” روبرو بود که مصداق آن فعالیت‌های صنفی وی بوده است. دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران آخرین بار ششم تیرماه ۱۳۹۴، زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از بازجویی، بازداشت شد.

بازگشت به صفحه اول