زیتون- اسماعیل عبدی، دبیر سابق کانون صنفی معلمان ایران، ظهر امروز در تهران بازداشت شد.esmaeel-abdi
به گزارش «زیتون» پیش از ظهر امروز شش مامور امنیتی بدون ارائه حکم یا کارت شناسایی به منزل اسماعیل عبدی مراجعه و او را بازداشت کردند.
یکی از اعضای کانون صنفی معلمان به «زیتون» گفت دستگیری عبدی با «خشونت» همراه بوده و این دبیر ریاضی مدارس اسلام شهر «مقابل چشم دختر سه ساله اش مجددا باز داشت و به زندان اوین منتقل شده است».
اسماعیل عبدی اردیبهشت ماه امسال با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، از زندان آزادی شده بود. او پس از ۱۶ روز اعتصاب غذا تا زمان صدور رای دادگاه تجدید نظر آزاد شده بود. مهرماه امسال حکم شش سال زندان اسماعیل عبدی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

بازگشت به صفحه اول