زیتون– معاون وزیر امورخارجه خبر از افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران طی «چند ماه آینده» داد و گفت ایران  برای بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تماس است و مساله را دنبال می‌کند.

img_0528

مجید تخت روان‌چی به ایلنا گفت اتحادیه اروپا در حال حاضر دو دیپلمات در سفارت هلند دارد، اما در در فضای جدید وقتی کار وارد یک فضای همکاری بیشتری می‌شود طبیعتا شما نمی‌توانید کار را به یک سفیر اروپایی بسپارید» و به همین دلیل «یک تشکیلات جدیدی نیاز است».

به گفته معاون محمدجواد ظریف، طرف اروپایی برای باز کردن دفتر در تهران «اظهار علاقه» کرد و پاسخ ایران این بود که «باید مراحل قانونی‌اش را در داخل کشور طی» شود و در حال حاضر «مراحل داخلی در حال طی شدن است».

پیش از این برخی اخبار رسمی حکایت از آن داشت که در جریان سفر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران درباره بازگشایی این دفتر بحث خواهد شد.

بخشی از جریان‌های اصول‌گرا منتقد بازگشایی دفتر این اتحادیه در تهران هستند و آن را راهی برای «نفوذ» در ایران توصیف می‌کنند.

بازگشت به صفحه اول