زیتون-عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از احضار مدیرمسئول روزنامه ایران و نویسنده یکی از مطالب آن به دادسرا خبر داده و گفت قوه قضائیه به مطلب درج‌شده در روزنامه ایران” رسیدگی خواهد کرد.

images

از اظهارات منتشر شده دولت آبادی در «تسنیم» مشخص نمی شود که  مدیرمسئول روزنامه ایران به دلیل انتشار کدام مطلب احضار شده است، اما این روزنامه در شماره روز شنبه خود از “تأویل‌های شبهه‌ناک” ناشی از انتشار یک داستان کوتاه در یکی از ضمائم هفته گذشته خود تبری جسته و نوشته که آماده همکاری با “مجاری قانونی برای پیگیری موضوع” است. داستان مورد اشاره احتمالا داستانی است که اشاره تلویحی به حصر خانگی پنج ساله رهبران اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ تلقی شده است.

 

بازگشت به صفحه اول