زیتون- حسن فیروزآبادی٬ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید نامزدهایی که آمریکا و بریتانیا از آنها «حمایت کردند٬ اگر اعلام برائت نکنند٬ مجرمند» و همچون یک «تجاوز نظامی» اگر با اعتراض وزارت خارجه ایران به این موضوع٬ ماجرا حل نشد٬ باید «به وسیله نظامی آن را دفع کرد.»
436x328_88443_84527
وی آنچه «حمایت» بریتانیا از افراد حاضر در این فهرست انتخاباتی نامیده را «یک اتفاق بسیار تلخ و زننده» و «ضد استقلال و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی» عنوان کرده است.
بر اساس خبری که «فارس» منتشر کرد، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :«آنهایی که آمریکا و انگلیس از آنها حمایت کردند اگر اعلام برائت از آمریکا و انگلیس نکنند مجرمند و در آن توهینی که به ایران شده شریکند و آنها با اشخاصی که دشمنی و مخالفت می‌کنند، باید آن اشخاص مورد احترام بیشتر ملت ایران قرار بگیرند.»
فیروزآبادی از مقام‌های سیاست خارجی کشور نیز خواسته با این موضوع به شدت برخورد کرده و به دولت‌های آمریکا و بریتانیا اعتراض کنند.
وی گفته «این موضوع مثل یک مداخله نظامی است. چطور اگر آمریکا و انگلیس یا هر کشور دیگری یک مامورش خواسته یا ناخواسته از مرزهای جمهوری اسلامی تجاوز بکند، نیروهای مسلح باید به وزارت خارجه اعلام کنند و وزارت امور خارجه از آن کشور توضیح بخواهد و به آن کشور اعتراض بکند و آن را دفع کند و اگر نشد باید با وسیله نظامی آن را دفع کرد. این هم یک تجاوز است.»
.

بازگشت به صفحه اول