زیتون- فرج کمیجانی، دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی، از زندان آزاد شد.

index

بنا به خبرهای رسیده به زیتون، فرج کمیجانی، دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، با قید یک میلیارد تومان وثیقه از زندان اوین آزاد شد. این عضو شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان روز چهارشنبه ۲ دی ماه با حکم بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای قاضی مقدس و پس از بازرس از دفتر او بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

بازگشت به صفحه اول