زیتون- پنج عضو شورای شهر تهران از ۱۴ سایت خبری و کانال تلگرامی، از جمله ایلنا و خبرگزاری برنا به اتهام نشراکاذیب، توهین و افترا شکایت کردند. 170460_349
حسن قاسمی وکیل مدافع ابوالفضل قناعتی، یکی از اعضای عضو شورای شهر تهران، به تسنیم گفت علاوه بر قناعتی «چند عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز از این سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی شکایت کردند.»
روز گذشته، تصویر احضاریه دادسرا مبنی بر شکایت قناعتی از مدیرمسئول خبرگزاری ایلنا در گروه‌های تلگرامی منتشر شد.
ایلنا امروز نوشت که شاکیان مسعود حیدری، مدیرعامل این خبرگزاری، علاوه بر قناعتی، هادی ساعی، محسن پیرهادی، معصومه آباد و الهه راستگو دیگر اعضای شورای شهر تهران هستند. اتهام تفهیم شده به حیدری نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است. او یک هفته فرصت دارد تا مستندات خود را در ارتباط با پرونده واگذاری املاک شهرداری و اعضای شورای شهر ارائه دهد.
قاسمی با بیان اینکه موکلش به اتهام «نشراکاذیب، توهین و افترا» از مدیران مسئول این سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی شکایت کرده است، افزود: «این شکایت در دست رسیدگی شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه قرار دارد و احضاریه‌ها به صورت جداگانه برای مدیران مسئول سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی یاد شده ارسال می‌شود.» به گفته این وکیل دادگستری، این شکایت‌ها در ارتباط با ماجرای املاک شهرداری صورت گرفته است.

بازگشت به صفحه اول