زیتون- صدها نفر از دانشجویان دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر و بهشتی در اعتراض به هزینه‌های تحصیلی و وضعیت خوابگاه‌ها در مقابل دفاتر ریاست و در ورودی دانشگاه‌ها تجمع و تحصن کردند. photo_2016-09-25_18-47-46 یکی از دانشجویان دانشگاه شریف به «زیتون» گفت که ۶۰۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه و گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های امیر کبیر و بهشتی در این تجمع‌ها شرکت کرده‌اند. آن‌ها به حذف قوانین مربوط به سنوات تحصیلی معترض هستند.
دبیر شورای صنفی دانشگاه شریف گفت بعد از اعمال قانون جدید هر دانشجویی که تحصیلش به ترم نهم کشیده شود، برای ثبت نام باید یک میلیون تومان جریمه بپردازد.
از سوی دیگر حدود ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی نیز در اعتراض به محل تعیین شده یکی از خوابگاه‌ها و زمان باز شدن خوابگاهها از روز شنبه دست به تحصن زده‌اند. دانشجویان می‌گویند خوابگاه تعیین شده دو ساعت تا دانشگاه فاصله دارد و دانشجویان شهرستانی که برای ادامه تحصیل به تهران رفته‌اند، هم اکنون سرگردانند.

بازگشت به صفحه اول