گفت : انتخابات این دفعه هم ی پدیده است ها!

گفتم: چه طور؟

گفت: همیشه عیدی پایان سال رو وسط بهمن می دادن این دفعه بهمن تموم شده و هنوز حقوقمون رو هم ندادن!

گفتم : خب!

گفت: تازه قبلا برای انتخاب یک مجلس رای می دادیم و اون یکی مجلس هم کم اهمیت بود. این دفعه برای دو مجلس که می گن هر دو خیلی مهمن! امّایی هم داره امّا: اول که نگذاشتن به خیلی ها که می خواستیم رای بدیم! رای بدیم. دوم هم می گن که نکنه بعضی ها رای نیارن! و دشمن دلشاد بشه!

گفتم :همین؟

گفت: نه! قبلا خبرنگار تلویزیون که با مردم در باره انتخابات مصاحبه می کرد از هر پنج نفر شش نفر می گفتن که در انتخابات شرکت می کنن و مشت محکم به دهان دشمنان می زنند! حالا عکسش شده و خود تلویزیون همش از ضعف ها و ندانم کاری های مسئولین میگه!

گفتم: دیگه چی؟

گفت: قبلا دم انتخابات اقلا سیب زمینی مجانی بعضی جاها پخش می کردن! حالا برعکس توی میدون تره بار سیب زمینی کیلو نزدیک هزار تومن! پیاز سه تومن! مرغ کیلویی حدود شش تومن شده!

گفتم: حالا میخوایی چی کار کنی؟

گفت: منم عکسِ دفعه های قبل عمل می کنم

بازگشت به صفحه اول