مدرسه‌رفتن یعنى چى، سوفیا؟ به جان میدون دوم، اگر فردا تو با من ازدواج کنى و من حالت باباها را پیدا کنم، امکان ندارد بچه‌مان را بفرستم مدرسه. چرا؟ به ١٠ دلیل.

١- بچه درس می‌خواند که آینده‌اش را تضمین کند. درحالى‌که الان هر کى خواسته آینده‌اش را تضمین کند، دنبال ضمانت و سند است. من هم که سند ندارم و نمی‌توانم ضامن بشوم، پس این دلیل اول.

٢- الان هر کى درس‌خوانده، فرار مغزها شده. اگر بچه ما فرار مغزها نشد چى؟ یعنى مغز ندارد؟

٣- می‌دانى چرا همه مثل هم رانندگى می‌کنند، آن هم بد؟ و همه گند می‌زنند به طبیعت؟ و همه توى صف وانمى‌ایستند؟ و همه اختلاس می‌کنند؟ و همه جاى ساختن کشور، آینده خودشان را می‌سازند؟ نمی‌دانى؟ چون همه عین هم رفتند مدرسه و عین هم چیز یاد گرفته‌اند. من بچه‌ام را مدرسه نمی‌فرستم که یاد نگیرد به کشور آسیب بزند و اگر هم خواست آسیب بزند، مدل خاص خودش عمل کند، نه مثل همه. عین خاورى که خارج درس خواند.

۴- بچه را ١٢ سال بفرستم مدرسه که بعد برود دانشگاه و بعد بی‌کار بشود و بی‌کارى هم که پدر اعتیاد است. عمرا. بچه را بفرستم بازار الان کار کند، بعد از ١٠ سال، جاى اینکه دنبال کار بگردد، همه این تحصیل‌کرده‌ها مى‌آیند براش کار می‌کنند.

۵- هم صبح زود بفرستمش مدرسه، هم شب مجبورش کنم کلى مشق الکى بنویسد؟ آزار دارم؟ نچ. نمی‌فرستمش مدرسه.

۶- بچه برود مدرسه که چى بشود؟ هیچى. خب نرود مدرسه و هیچى‌بودن را به صورت تجربى یاد بگیرد، نه علمى.

٧- ما رفتیم مدرسه سواد یاد بگیریم که نگذاریم حقمان را بخورند، که خوردند و الان با این‌همه اختلاس و فساد مالى و املاک نجومى و حقوق‌هاى نجومى، ما کماکان زیر خط فقریم و روزنامه می‌خوانیم افسرده شده‌ایم. بچه اگر نرود مدرسه، همیشه خوشحال است.

٨- والله ما بچه بودیم می‌گفتند درس بخوانید فردا موقع ازدواج مدرک داشته باشید. الان موقع خواستگارى، سوئیچ ماشینت را که بگذارى روى میز، مهم‌ترین مدرک است.

٩- باباى تو سوفیا، خودش سواد ندارد و صلاحیت من را که این‌همه باسوادم، براى ازدواج با تو تأیید نمی‌کند. بچه درس بخواند که فردا یکى مثل باباى تو بی‌سواد، صلاحیتش را براى عاشقى و خواستگارى رد کند؟

١٠- سوفیا، وقتى من جاى اینکه درس پس بدهم، همه‌اش مجبورم جواب پس بدهم؟ از همان اول هى بله قربان، بله قربان می‌گویم که راحت جواب پس بدهم.

وصیت: سوفیا من دوستت دارم، اما اگر کودک‌آزارى داشته باشى و فردا بچه را بفرستى مدرسه، من هم اختلاس می‌کنم. حالا ببین.

 

منبع: روزنامه شرق

بازگشت به صفحه اول