مصباح‌یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری در زمستان سال ۸۹ در سخنرانی در مشهد، نظرات خود را در مورد حکومت اسلامی و حق مردم در این نوع از حکومت مطرح کرد. مصباح‌یزدی که حامی اصلی احمدی‌نژاد در دوران ریاست او بر دولت نهم بود، همواره تاکیید دارد تا از واژه «حکومت اسلامی» به جای «دولت اسلامی» استفاده کند. مصباح‌یزدی در این سخنرانی حق مردم در خصوص انتخاب حکام جامعه را زیر سوال برد و گفت« مردم چکاره‌اند که رای بدهند؟» او معتقد است مردم در صورت «امر ولی فقیه» باید به «کسی که او می‌خواهد» رای بدهند.

بازگشت به صفحه اول