کدام پوزش خواهی؟

مجتبی واحدی، فعال سیاسی

در روزهای اخیر، بار دیگر اتاق فکر حاکمیت، زمین بازی اپوزیسیون را طراحی کرد تا دو موضوع مهم ، نوار آیت الله منتظری و رسوایی شهرداری تهران، به حاشیه رانده شود و الحق که طراحی دقیقی هم بود. گروهی از اصلاح طلبان به گونه‌ای سخن گفتند که انگار مرتضوی یک الگوست و سایر جنایتکاران نظام باید از او سرمشق بگیرند. حقیقت این است که من اصولاً نامه منتشره توسط مرتضوی را نه یک پوزش خواهی واقعی بلکه نامه‌ای از سر تکلیف و نوعی «بزرگواری نمایی» می دانم. او بیش از آنکه از کارهای خود شرمنده باشد و از خانواده شهدای آن حادثه پوزش بخواهد از این که وقایع کهریزک موجب دردسر برای نظام و رهبر شده اظهار نگرانی کرده است. نکته مهم در این نامه چشم بستن مرتضوی بر دروغ بزرگی است که در زمان وقوع حادثه توسط او و با هدف انحراف روند رسیدگی به مرگ مظلومانه قربانیان بیان شد. مرگ براثر مننژیت، به گمان من به جای تلاش آگاهانه یا غفلت آمیز برای تشویق دیگران به الگوگیری از مرتضوی، بایستی برمحاکمه عادلانه دادستان سابق و مورد حمایت رهبر به ویژه به خاطر تلاش‌های فریب کارانه او برای انحراف روند رسیدگی به پرونده تاکید کرد. همچنین موضوع تخلفات گسترده مالی مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی نباید تحت الشعاع نمایش مسخره محاکمه و پوزش‌خواهی او قرار گیرد.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

۱. در طی انتخابات اخیر، مدام شنیده‌ایم که گفته می‌شود: پزشکیان نمی‌تواند کاری از پیش ببرد؛ مگر یک تدارکاتچی چقدر قدرت دارد؛ باید آن دیگری بخواهد وگرنه فرقی بین جلیلی و پزشکیان نیست. اظهار نظرهایی

ادامه »

اگر انتخابات و به ویژه انتخاب ریاست جمهوری در کشوری مانند ایران را یک فرآیندی ترسیم کنیم که می خواهد نمایش دمکراسی باشد ولی

ادامه »

دستاوردهای انتخابات چهاردمین دوره ریاست جمهوری برای من اگر با اهمیت تر از انتخابات دوم خرداد نباشد، کمتر نیست! چه

ادامه »