عذرخواهی آقای مرتضوی بابت جنایاتی که مرتکب شده عذر بدتر از گناه است، آقای مرتضوی جنایاتی را مرتکب شده و لکه ننگ بر دامن او به همین سادگی پاک شدنی نیست
در مورد مرتضوی باید بگویم که پرونده سیاهی دارد و با یک عذرخواهی قاعدتاً نباید او را عفو کرد. اگر به یک عذرخواهی بسنده شود معنایش این است که جنایتکاران بزرگی نظیر هیتلر و آیشمن و … به سادگی بر ذهن تاریخ بخشیده شده‌اند.
عذرخواهی آقای مرتضوی اما چیز دیگری را هم نشان می دهد و آن این است که هم اکنون افکار عمومی در مورد خلافکاران آنقدر قوی است که این افراد نمی توانند به سادگی در بروند و باید قوه قضاییه و دولت و قانون در مورد آنها تصمیم گیری کنند.

بازگشت به صفحه اول