فکر می کنم مردم هم حتما به دنبال افشای باقی مسائل هستند٬ به خصوص خانواده های آسیب دیده… خانواده های شهدای کهریزک… باقی افراد آسیب دیده زندانی در کهریزک … پزشکی که در کهریزک مشغول به کار بوده و کشته شد و گفتند مسموم شده، آقای پوراندرجانی و یا رامین آقازاده قهرمانی که یکی دیگر از کشته شد‌ه‌های کهریزک است … و یا فرزندان ما که در خیابان ها کشته شدند،…. تمامی این مسائل هنوز روشن نشده که به دستور چه کسانی و به وسیله چه کسانی کشته شدند و حالا با محاکمه یک نفر و عذرخواهی یک نفر این مسائل را بخواهند تمامش کنند برای مردم قابل قبول نیست البته همان طور که قبلا گفتم از اقرار و اعتراف ایشان حتما ما خوشحال شدیم ولی ای کاش تمامی آن کسانی که در این رفتارهای سرکوبگرانه مردم را مورد ظلم قرار دادند هم اعتراف کنند و خودشان را به قانون و عدالت بسپارند.

بازگشت به صفحه اول