هنوز آمران جنایت بر سر کار هستند

سعید بشیرتاش، فعال سیاسی

آیا عذرخواهى سعید مرتضوى توانسته افکار عمومى را راضى کند؟بگذارید قاطعانه جواب بدهم: به هیچ وجه.نخست آنکه هر عذرخواهى‌اى به معناى این نیست که از اجراى عدالت چشم پوشى شود. ضمن اینکه تنها زمانى می‌توان عذرخواهى را پذیرفت که دیگر کسانى که در جنایت دست داشته اند بر سر کار نباشند. مساله‌اى که در جمهورى اسلامى صدق نمى‌کند. به ویژه اینکه مرتضوى تنها یک مهره از دستگاهى بود که در جنایت کهریزک نقش بازى کرد و شگفت اینکه بقیه مهره‌هاى این جنایت بزرگ بر سر کارند و حتى در محاکمه سعید مرتضوى نقش اصلى را دارند و مساله بیشتر حالت تسویه حساب‌هاى داخلى باندهاى قدرت را دارد. این را نیز باید افزود که مسئولان جمهورى اسلامى بدشان نمى‌آید که تقصیرها را بر گردن فردى مانند سعید مرتضوى بیاندازند که عمر مفیدش براى جمهورى اسلامى، به دلایل گوناگون، به پایان رسیده تا پرونده کهریزک را در نزد افکار عمومى ببندند.

اما در مورد شخص سعید مرتضوى، افکار عمومى به هیچ وجه عذرخواهى سعید مرتضوى را صادقانه نمى‌داند. سعید مرتضوى در نامه‌اى به رییس دادگاه عذرخواهى کرده، آن هم زمانى که خود را زیر فشار دادگاه مى دیده.

اگر سعید مرتضوى در عذرخواهى خود صادق بود، مى بایستى در نامه‌اى به مردم ایران تمامى جزئیات ماجرا را توضیح مى داد و همه کسانى که در این جنایت هولناک دخیل بوده‌اند را معرفى مى کرد. او همچنین مى‌باید ماجراى قتل دردناک و همراه با شکنجه زهرا کاظمى را براى مردم توضیح مى داد و نقش خود و همه کسانى که در آن جنایت دست داشته اند را با جزییات کامل بیان مى کرد. نمى توان، زیر فشار دادگاه و بدون توضیح کامل ماجرا به افکار عمومى، تنها با گفتن یک جمله از جنایت هولناک کهریزک عذرخواهى کرد و در ضمن در مورد جنایت دیگرى که در آن شریک بوده یعنى قتل زهرا کاظمى سکوت کرد و انتظار پذیرش عذرخواهى از سوى افکار عمومى را داشت.

به باور من، اگر سعید مرتضوى واقعاً در عذرخواهى خود صادق بود و همه ماجرا را در مورد همه جنایتهایى که مرتکب شده، با جزییات، براى مردم توضیح مى داد، آنگاه افکار عمومى مى توانست داورى دیگرى در مورد او داشته باشد.

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

انتخاب «حمزه یوسف»، مسلمان فعال پاکستانی به نخست‌وزیری اسکاتلند، یعنی سپردن رهبری سیاسی کشوری اروپایی به فرزند یک مهاجرِاستعمارزده ، تجربه درخشانی است از دموکراسی و تفکیک نهاد دین از نهاد دولت و در عین

ادامه »

میانجی‌گری چین  میان عربستان سعودی و ایران از یک سال پیش با عربستان سعودی به بحث گذاشته شده بود. معلوم نیست کدام کشور این

ادامه »

صداهای قومیت‌گرایانه در ماه‌های اخیر بیشتر از همیشه شنیده می‌شود؛ صداهایی که رسانه‌ها و سیاست‌های معینی آن را بازتاب می‌دهند

ادامه »