در حرکتی زیبا، و برای همدردی با پدر موسیقی ایران زمین، استاد شجریان، ترانه ماندگار مرغ سحر ایشون، توسط اقشار مردم بازخوانی شده و کلیپی زیبا از این کار تهیه شده است. برای استاد عزیز، آرزوی سلامتی می کنیمبله ماهم از این راه دور #استاد_دوست_داریم

Posted by ‎Persian Americans : ایرانیان امریکا‎ on Thursday, May 12, 2016

بازگشت به صفحه اول